Федерация регби Узбекистана
Uzbekistan Rugby

Contact us

Contact US

Yashnabad district 51 Istiqlol street, 3rd floor, B and E blocks

Tel: +998 71 207 28 27

info@rugby.uz

rugby@exat.uz

Regional Rugby Managers

Karakalpakstan

Mikhailov Anton

+ 998 90 576 73 66

Khorezm region

Zhumaniyazov Maksudbek

+ 998 97 221 47 97

Surkhandarya region

Norkobilov Alizhon

+ 998 91 514 91 97

Bukhara region

Turaev Azizbek

+ 998 91 415 35 81

Navoi region

Umarov Zhasurbek

+998 91 252 08 88

Samarkand region

Mamanov Khusniddin

+ 998 93 330 34 74

Jizzakh region

Zhamolov Ulugbek

+ 998 90 539 24 36

Syrdarya region

Abduvali

+ 998 97 753 19 83

Andijan region

Abdullaeva Zulkhumor

+ 998 90 626 53 33

Fergana region

Mamazhonov Ikbolzhon

+ 998 90 582 37 73

Namangan region

Tuychibaev Khairullo

+ 998 94 157 77 09

Tashkent region

Izmailov Artyom

+ 998 94 410 90 02