Sportni rivojlantirish vazirligida rahbarlar yig’ilishi boshlanadi

Sportni rivojlantirish vazirligida rahbarlar yig’ilishi boshlanadi