Федерация регби Узбекистана
Uzbekistan Rugby Federation
The girl’s U18 team went to the training camp in Nukus

The girl’s U18 team went to the training camp in Nukus

From 13 to 27 May, the training camp of the women’s U18 rugby-7 team will be held in Nukus. 22 athletes were called to the training camp.

Shakhnoza Fayzullayeva, Dinara Utemuratova, Aizada Nurymbetova, Aliya Saparzhanova, Dilnaza Mamutova, Sevara Sabirova, Mehribanu Ayymbtova, Shahzada Zhalolova, Ainura Abdieva, Ulzada Zhubatkanova, Indira Zhumabayeva (all – Nukus), Mokhichehra Bozorboeva, Gulnoza Yuldosheva, Zarnigor Umrbekova, Munisa Razhabboeva, Gulnoza Sapaeva, Oishazhon Orazmetova, Madina Vapoeva, DurdonaажAzhiboeva, ShoистаIsta Avazberdieva ,улUlkaroy Zhumanazarova, Nasiba Sultonmurodova (all – Khorezm).

Coaching staff: Anastasia Khamova (Almaty), Anton Mikhailov (Nukus), Zhetker Bazarov( Nukus), Maksudbek Zhumaniyazov (Khorezm).

The women’s national team of Uzbekistan U18 will participate in the Asian Championship, which is to be held on September 18-19 in Tashkent, as well as on November 20-28 at the Asian Games in China.